Kontakt

 
Adresa prevádzky:

Pro mont ms, s.r.o.
Biskupa Klucha 4/1
951 31 Močenok

Fakturačná adresa:

Pro mont ms, s.r.o.
Biskupa Klucha 4/1
951 31 Močenok
IČO: 36 282 464
IČ DPH: SK2022137392

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Trnava – č. 27580/T
Kontakt:
mobil: +421 903 403 157
e-mail: info@promontms.sk