Certifikácia

  • Certifikát zhody systému riadenia výroby oceľových konštrukcií triedy prevedenia EXC 3 podľa EN 1090-2
  • WPQR 135 BW od 3 mm do 40 mm
  • WPQR 135 FW od 3 mm do 6 mm
  • WPQR 135 FW od 5 mm do ∞
  • Kvalifikácia vo zváraní – Medzinárodný zváračský technológ
  • Kvalifikácia v nedeštruktívnom skúšaní zvarov – VT2, PT2