O nás

Slamka s.r.o. je slovenská rodinná firma založená v roku 2003. Zameriavame sa na výrobu dopravníkových komponentov rôznych typov a výrobu oceľových konštrukcií podľa požiadaviek našich zákazníkov, primárne určených pre automobilový priemysel. Taktiež máme dlhoročné skúsenosti v oblasti montáže strojných zariadení, najmä dopravníkových systémov, lakovacích robotov a kabín.

Snažíme sa neustále zlepšovať naše interné procesy v oblasti kvality a rozširovať naše portfólio v oblasti výroby. So zreteľom na tento cieľ sme v roku 2018 zaviedli systém riadenia výroby v súlade s normou EN 1090-2 (EXC 3) a systém manažérstva kvality ISO 9001:2015.

 

Naše projekty

Sme spoločnosťou s medzinárodným pôsobením. Za uplynulé roky sme realizovali projekty v automobilovom, potravinárskom a leteckom priemysle v krajinách západnej a strednej Európy, vo Švédsku, USA, Maroku a v Indii.

Naši hlavní klienti

ats_logo
durr

Investície

V roku 2018 sme investovali do zakúpenia technického vybavenia za podpory Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

plagat